Programma: Leven zoals jij wil

5. Leven naar je waarden is een continu proces

Leestijd: 2 min 

In de vorige kaart heb je de levensgebieden uitgekozen die voor jou nu belangrijk zijn. Daarna heb je een plan gemaakt hoe je verandering gaat aanbrengen in deze levensgebieden. Om je doelen kracht bij te zetten heb je de SMART-tool ingezet.

Nu is het tijd om deze doelen ook echt te integreren in je leven. Dit werkt het beste door met kleine stappen te beginnen en daarna de acties uit te breiden over een langere periode. Daar gaan we jou vandaag bij helpen!


 


Aan de slag

We gaan nu een uitgebreider plan van aanpak maken. Probeer zo concreet mogelijke, haalbare en tijd gekoppelde acties te bedenken. In het kader van gezondheid zou je bijvoorbeeld de komende week twee keer kunnen hardlopen en twee keer kunnen wandelen in je werkpauze. Op middellange termijn zou je elke zaterdagochtend samen met een vriend kunnen hardlopen en nieuwe routes bedenken. 

Act icoontje

Schrijf per levensgebied een plan van aanpak met een korte termijn (komende week), een middellange termijn (komende maand) en lange termijn (komend kwartaal) en deel deze met je online psycholoog. 


Reflect & connect

De opdracht voor de aankomende periode is: ga iedere dag iets doen wat te maken heeft met je waarden en doelen. Kijk wat jij graag ander zou zien, wat je bereid bent te doen.

Deel de volgende vragen met jouw online psycholoog en/of vriend(in):

1. Wat ga je de komende tijd doen?

2. Op welke waarde is dit gebaseerd?

3. Wat zou je hier mee willen bereiken?

Nieuw bij OpenUp? Welkom.
Bij OpenUp kan je direct online in gesprek gaan met een psycholoog. Wanneer en hoe vaak jij dat wilt.
Boek je gratis kennismaking
Bel ons op 020-2444888